Новини Европейски месец на мозъка: Здрав мозък: здрава Европа. Нов хоризонт за проучване на мозъка и здравна грижа, Дъблин, Ирландия

Европейски месец на мозъка: Здрав мозък: здрава Европа. Нов хоризонт за проучване на мозъка и здравна грижа, Дъблин, Ирландия

Европейски месец на мозъка: Здрав мозък: здрава Европа. Нов хоризонт за проучване на мозъка и здравна грижа, Дъблин, Ирландия

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg