Лектори Д-р Диана Инджова

Д-р Диана Инджова

Д-р Диана Инджова, Ph.D  е член на Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания към Министерски Съвет – най-висшата гражданска институционална структура в Република България в Социална Сфера,Председател на Национално-представена организация на Хора с Увреждания, Председател на Координационен Съвет (Форум) на Конгрес на Европейският Модел на Гражданската – Парламентарна и Държавна Представителност - Власт и Председател на Световното Движение на Хората с Увреждания Вашингтон.

Тя е ръководител- Преподавател Конгресна Дейност Хората с Увреждания от древността до днес , Програма социални проекти, Гърция, Преподавател в НАТО, Департамент Наука, Спорт и Изследвания в Сфера на Увреждания .

По искане на правителството на САЩ е участва  в програми за Лобиране в Американския Конгрес, Американския Сенат; със специализация- програма ИНТЕГРАЦИЯ по програма на Европейската Комисия; активен участник в Тренинги процеси на Корпус на мира САЩ за Обществено и Бизнес Развитие; Лектор за Социални програми. Лобист в областта на равни права за Хората с Различни Възможности (Хора с увреждания) в Движението на Хора с увреждания САЩ; Основател на мотивационни програми, модули за Лидерство и Овластяване на Жени, Деца и Хора с увреждания.

Дългогодишен опит като преподавател в Софийски Университет, Технически Университет Варна, НБУ, Галадет Университет US за Семейна Терапия и Терапия на Хората с Увреждания, Социално законодателство, Социални Услуги , Програма на Публична Дипломация, социални програми на НАТО, програма за Политическо и НПО Фондонабиране -Програма на Американския Държавен Департамент-Direct Campaign Solutions.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg