Лектори Проф. д-р Марин Маринов

Проф. д-р Марин Маринов

Проф. д-р Марин Маринов е декан на Медицинския факултет на МУ - гр. София, ръководител на Катедра по неврохирургия, началник на Клиника по неврохирургия в университетска болница „Св. Ив. Рилски” и ръководител на Българското дружество по неврохирургия.

Проф. Маринов е бил Хумболтов стипендиант за 18-месеца в гр. Бон; 6 месеца в гр. Мюнстер, Германия; прекарва 2 години в Dartmouth - Hitchcock Medical Center, САЩ и участва в множество проекти за обмяна на опит между неврохирурзи в САЩ, Япония и Германия.

Има публикувани над 240 статии, 9 монографии и учебника.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg