Лектори Г-жа Кати Оливер

Г-жа Кати Оливер

Г-жа Кати Оливер e основател и директор на International Brain Tumour Alliance (IBTA) - световна мрежа за борба с мозъчните тумори, съставена от застъпнически и информационни групи, клиницисти, изследователи, учени, медицински сестри и други здравни профeсионалисти.


Г-жа Оливер активно работи върху осигуряването на справедлив достъп до новите терапии за мозъчни тумори; изграждането на групи за взаимопомощ и подкрепа в страни, в които те все още не съществуват и повишаването на информираността за предизвикателствата, които тoва опустошително заболяване носи.


В Европа г-жа Оливер участва в редица проекти и комисии на високо ниво по мозъчните тумори и редки ракови заболявания. Наскоро е била посочена от European Organisation for Rare Diseases (EURODIS) Policy Action Group on Rare Cancer за представител в новата експертна група по контрол на рака на Европейската Комисия.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg