Обръщение Приветствие

Приветствие

Уважаеми колеги и приятели,


Особено радостен съм да обявя първия симпозиум на Европейския мозъчен съвет - България, който ще се проведе на 7 ноември в Шератон София Хотел Балкан.

 

Цел на форума ще бъде да се представят предизвикателствата и възможностите пред българската неврология, неврохирургия и психиатрия, пациентски организации и индустрия във време на криза и икономически затруднения. Всички данни ще бъдат разгледани в контекста на Европейските реалности и перспективи.

 

Наша задача ще бъде да обединим усилията на специалисти и засегнати от мозъчни заболявания, опита и подкрепата на Европейския мозъчен съвет, за да дискутираме и разпространим в България посланията на инициативата „2014 – Европейска година на мозъка“, а именно:

- Да се повиши обществената информираност за възможностите на профилактиката на заболяванията на мозъка, както и да се даде гласност за икономическите мащаби и социалната цена на мозъчните заболявания;

- Да се подобрят лечението и грижите за хората, засегнати от заболяване на мозъка и да се отправят ясни послания за спешната необходимост мозъчните заболявания да се определят като приоритет в системата на здравеопазване;

- Не на последно място, се надяваме да аргументираме особената важност на  насоченото финансиране за фундаментални изследвания в областта на мозъчните заболявания.

 

София е сред най-старите градове в Европа. Кръстопът на различни култури и религии, това е уникално място където християнска църква, джамия, синагога и древни руини могат да бъдат намерени на по-малко от 200 метра едни от други. Какво може да бъде по-добро послание за възможността ни да изграждаме мостове, свързващи хората и културите, да обединяваме усилията и познанията си? И каква цел може да е по-значима от грижата за най-ценното, това което ни прави уникални и съзнателни – нашия мозък.

 

Отправям специална благодарност към нашите лектори, които със своя опит и международен авторитет ни подкрепиха в името на тази важна за всички кауза.

 

Пожелавам приятна и ползотворна работа на форума.


Проф. д-р Николай Габровски, дм
Председател на организационния комитет

 

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg