Лектори Проф. д-р Владимир Бенеш

Проф. д-р Владимир Бенеш

Проф. д-р Владимир Бенеш е роден на 30 юли 1953 г. в Прага, Чехия. От 1997 г. той е ръководител на Катедра по неврохирургия към Централна военна болница в Прага и председател на Катедра по неврохирургия в Първи Медицински факултет в Карловия университет.


Проф. Бенеш е главен изследовател в 22 проекта в Грант агенцията на Министерство на здравеопазването и съизследовател в 10 проекта в различни други агенции. Участва в международни проучвания - CRASH, STICH, ACST, ISAT, Alkermes, ARC.
От 2003 до 2007 г. той е вицепрезидент на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества (EANS). От 2007 г. до 2011 г. е председател на Комитета за обучение в EANS, а от 2011 г. е председател на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества (EANS).


Проф. Бенеш е в редакционния съвет на сп. Bolest (Pain) и на сп. Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery, участва в редакцията на сп. Acta Neurochirurgica, Editorial Board Advances и Technical Standards in Neurosurgery, редакционния съвет на сп. Neurochirurgie (отскоро Central European J Neurosurgery), консултативния съвет на сп. Neurosurgery и консултативния съвет на сп. World Neurosurgery.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg