Новини Бюджет 2014-2020

Бюджет 2014-2020 В настоящия момент се състоят важни срещи между Европейската комисия, Европейския парламент и Държавите членки на европейския съюз, на които се обсъжда бюджета на Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Европейската комисия направи амбициозното предложение с подкрепата на Европейския парламент 80 милиарда Евро от целия бюджет да бъдат инвестирани в научни разработки и иновации (Хоризонт 2020) с цел стимулиране развитието на сектора и създаване на нови работни места. Бюджетът беше остро критикуван, тъй като някои от страните членки са подръжници на драстичното намаляване на бюджета на Европейския съюз поради продължаващата финансова криза в Еврозоната. Това може да е причина за сериозно намаляване на бюджета на Хоризонт 2020. Европейският мозъчен съвет смята, че Европа трябва да има смелостта да направи своя избор и да вземе решение относно правилните приоритети, а именно инвестиране в конкурентноспособност, работни места и развитие на сектора.Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg