Новини Стойност на заболяванията на мозъка в Европа – 2010

Стойност на заболяванията на мозъка в Европа – 2010

Беше публикувано актуализираното проучване – Стойност на заболяванията на мозъка в Европа – 2010 (Cost of disorders of the brain in Europe 2010).

В сравнение с предходното проучване от 2005-та година, в настоящото са включени 7 нови групи заболявания, с което общия им брой става 19. Общия брой на населението в страните участващи в проучването е нараснал от 466 милиона на 514 милиона (след включването на България и Румъния).

Според проучването „Стойност на заболяванията на мозъка в Европа – 2010”, повече от една трета от населението на Европа страда поне от едно заболяване на мозъка от проследяваните 19 групи заболявания и състояния.

Общите директните и индиректни разходи свързани със заболяванията на мозъка възлизат на повече от 798 милиарда евро годишно.

Осъвремененото проучване неоспоримо потвърждава обезпокоителния факт, за несъответствието между значимостта на заболяванията на мозъка от една страна и недостатъчната информираност на обществеността, ограничените финансови и времеви ресурси отпускани за изследвания, обучение и лечение на мозъчните заболявания от друга.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg