Лектори Проф. д-р Aлбена Йорданова

Проф. д-р Aлбена Йорданова

Проф. д-р Aлбена Йорданова, PhD е завършила молекулярна биология и генетика в Софийски Университет “Св. Кл. Охридски” е и специализирала в The Scripps Research Institute, USA (Prof. Paul Schimmel). Проф. Йорданова е била дългогодишен член на Националната генетична лаботория в България. Тя е съосновател на Центъра по молекулна медицина в Медицински университет-София, където ръководи направлението по неврогенетика.


От 2007г. е професор по молекулни невронауки на Антверпенския университет, Белгия, а от 2008г. е доцент по човешка молекулна генетика на Медицински университет-София. От 2011г. е водещ изследовател във Фламандския институт по биотехнологии (VIB),  Белгия, където ръководи група по молекулна неврогеномика.


Научните интереси на Проф. Йорданова са в областта на откриване и характеризиране на гени за наследствени неврологични заболявания, както и генетични проучвания в инбредни популации. Тя е сред 10-те най-цитирани български учени в областта на медицинските науки според Web of Science, автор е на над 100 публикации в престижни международни списатия и 4 патента. Носител е на наградата на Европейското дружество по човешка генетика и на наградата „Жените в науката“ на Българското министерство на науката и образованието.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg