Спонсори Siemens

Siemens

Направление Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици в сферата на здравеопазването и е лидер в системите за образна диагностика, информационните технологии и сервизното обслужване. Компанията предлага продукти и решения за всеобхватна грижа за пациента – от превенция и ранна диагностика до терапия и следболнична грижа.

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg