Програма Програма ЕВС София 2014

От До  
08:00 09:30 Регистрация
09:30 09:40 Приветствие и откриване на форума
09:40 10:00 Проф. д-р Мери Бейкър
Обществени и здравни предизвикателства пред Европа
10:00 10:20 Д-р Диана Инджова
Защита, законодателство и услуги за хора с ментални увреждания
10:20 10:40 Проф. д-р Марин Маринов
Неврохирургията в България - възможности и предизвикателства
10:40 11:00 Проф. д-р Вихра Миланова
Минало, настояще, бъдеще на психиатрията в България. Нови тенденции в разбирането на психичните заболявания
11:00 11:20

Чл. кор. проф. д-р Иван Миланов
Неврологията в България - скорошен напредък, възможности и предизвикателства

11:20 11:40 Проф. д-р Ролан Поше
Белгийския мозъчен съвет - лидер в националната мрежа на Европейския мозъчен съвет
11:40 12:20 Кафе пауза
12:20 12:40 Г-жа Кати Оливер
Повишаване на информираността за предизвикателствата на мозъчни тумори - опитът IBTA
12:40 13:00 Проф. д-р Албена Йорданова, доц. д-р Радка Кънева
Фундаментални изследвания и медицина в България - предизвикателство и възможности
13:00 13:20 Проф. д-р Дукати
Икономически анализ на лечението на фармакорезистентната епилепсия – технологичен напредък и възможности
13:20 13:40 Д-р Красимир Минкин
Организация на дълбоката мозъчна стимулация на субталамичното ядро при пациенти с Паркинсонова болест
13:40 14:40 Проф. д-р Владимир Бенеш
Откъде идваме, къде сме и накъде отиваме в неврохирургията?
14:40 15:00 Открита дискусия и въпроси
15:00 16:30 Коктейл
Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg